Aile Danışmanlığı Eğitimi - İmza Akademi

Aile Danışmanlığı Eğitimi

Bursa Aile Danışmanlığı Eğitimi

Aile Danışmanlığı Eğitimi

Aşağıdaki meslek grupları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yönetmeliği uyarınca ” AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKASI alarak ilgili yerlerde çalışabilirler.

 • Çocuk Gelişim Uzmanları
 • Sosyologlar
 • Psikologlar
 • Psikolojik Danışmanlar
 • Sosyal Hizmet Uzmanları
 • Hemşireler (Lisans ve Yüksek Lisans Mezunları)
 • Uzman, Asistan ve Pratisyen Hekimler
 • Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenleri
 • Belirtilen bölümlerin son sınıf öğrencileri
Sertifikanın Faydaları:

MEB onaylı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yönetmeliği ile verilen sertifikamız, bir çok alanda size fayda sağlayacaktır. Bu sertifikaya sahip kursiyerlerimiz, çeşitli faaliyetlerde bulunabilir, gelirlerini arttırabilir ve yasal olarak aşağıdaki alanlarda ek faaliyet ve çalışmalarda bulunabilirler. Yakın geleceğin gözde mesleklerinden birisi olacak olan Aile Danışmanlığı, Avrupada halen uygulanmaktadır. Aile birliğinin bütünlüğünü korumayı ve çıkabilecek sorunları çözmeyi amaçlayan bu yöntem ile

 • Ek bir unvan ve gelire sahip olursunuz
 • Kendi danışmanlık merkezinizi açabilirsiniz.
 • Kadın ve Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışabilirsiniz.
 • Aile mahkemelerinde Bilirkişi Danışman olarak hizmet verebilirsiniz.
 • Rehabilitasyon merkezlerinde görev alabilirsiniz.
 • Mesai saatleri dışında uzmanlık hizmeti verebilirsiniz.
 • Bakanlıkların il merkez müdürlüklerinde çalışabilirsiniz.
Görev Yapılacak Birimler:
 • Danışma-Yönlendirme Birimi,
 • İzleme ve Değerlendirme Birimi,
 • Toplum Hizmetleri Birimi,
 • Aile Rehberlik ve Danışma Birimi
 • Sosyal Hizmet Modeli Uygulama Birimleri oluşturulur.
 • Birimlerde, hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlayacak sayıda personel görev yapar.
 • Merkez personeli, herhangi bir birimle ilişkilendirilmeksizin hizmetine ihtiyaç duyulan birim faaliyetlerinde görevlendirilir..
 • Birimler arasında, Merkez tarafından sunulan hizmetlerin etkinliğini ve verimliliğini artıracak işbirliği ve koordinasyon Merkez Müdürü tarafından sağlanır.