Halkla İlişkiler ve Reklamcılık - İmza Akademi
Bursa Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kursu

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla ilişkiler bilgisi kazandırmak amacıyla genellikle teorik eğitim süreçlerini kapsayan kurslarda alanında uzman eğitmenlerin hazırladığı ders programları yer almaktadır. Bu programlar gereğince verilen eğitimler başlangıç aşamasında halkla ilişkilerin anlamı, önemi, stratejileri ve kurumsal süreçleri hakkında bilgilenmenize zemin hazırlamaktadır.

Halkla ilişkiler ve müşteri, halkla ilişkilerin yöntem ve araçları, motivasyon, dış görünüş, yüz yüze ve telefonla görüşme gibi ders programlarının da yer aldığı hakla ilişkiler kursunda planlama stratejileri ve medya eğitimlerine yönelik süreçlerden de söz edilebilmektedir.

Halkla ilişkiler kursunun sağladığı iş olanakları nelerdir?

Kursu tamamlayan katılımcılar sahip oldukları başarı sertifikası ile kurum veya kuruluşların halkla ilişkiler departmanında çalışabildikleri gibi, reklamcılık bölümünde de kariyerlerine yeni bir başlangıç yapabilme olanağına sahiptir. Organizasyon çalışmalarında yer almak ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürüterek kendini geliştirmek isteyen her katılımcıya açık olan halkla ilişkiler kursunda bu mesleğin yükümlülüklerini yerine getirebilecek deneyimli ve girişken bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Şirketlerin yönetim ve organizasyon bölümünde yer alarak doğrudan katılım firmalara doğrudan katkı sağlayacak personeller yetiştiren kurs sonunda reklam ve pazarlama sürecine görev üstlenecek donanımlı kişiler de yetiştirilmektedir.Halkla ilişkiler kursuna kimler katılabilir?

Bu kursa katılmak için en az lise diplomasına sahip olmak yeterlidir. Kendini geliştirmek isteyen herkes halkla ilişkiler kursuna katılabileceği gibi, kursu başarıyla tamamlayan kişiler sertifika almaya hak kazanmaktadır.